O obci Macov a z jej histórie

Obec Macov dnes - to je téma, ktorá stojí za diskuziu, za komentár. Obec Macov má však aj vlastnú zaujímavú históriu, ktorá stojí za zaznamenanie.  Mali by sme poznať svoju vlastnú minulosť, vlastných predkov a mali by sme poznať aj históriu miesta, kde žijeme, kde sme sa narodili, alebo kam sme sa prisťahovali. V súčasnosti, pokiaľ mi je známe, neexistuje ucelená a dobre spracovaná kronika obce Macov. V minulosti tu boli viaceré pokusy vypracovať kroniku obce Macov, ale nikdy k jej schváleniu, či dopracovaniu nedošlo. Možno aj preto, že sa cítili byť niektorí občania či zastupitelia dotknutí komentármi, ktoré do kroniky zrejme ani nepatria, alebo nemali záujem určitú časť - hlavne tú kontroverznú časť histórie, zverejniť. Fakt, že o kronike nevieme, že leží možno niekde na Obecnom úrade a nie je sprístupnená na internete, tiež o niečom svedčí. V minulosti som sa stretol aj s názorom, že kronika obce nemá byť prístupná verejne. Ale možno nás súčasné vedenie obce ešte prekvapí...

V tejto časti našich stránok nájdete čriepky z našej histórie, ktoré sa podarilo zhromaždiť z verejných zdrojov, najma z internetu (Wikipédia), z informácií získaných ústnym podaním, z knihy p. Václava Zezulu, macovského rodáka, z neucelenej kroniky, ktorá bola k dispozícii ešte pred približne 8 rokmi, z kroniky rodiny Josefa Krejčího. Zdrojom informácií je aj macovský cintorín. Paradoxne viac informácií máme z obdobia do r. 1938, než z obdobia po 2. svetovej vojne. Samostatnou kapitolou je obdobie od r. 1939 do r. 1945. Pokúšali sme sa získať informácie o tomto období od našich maďarských spoluobčanov, ktorí v Macove vtedy žili, ale nenarazili sme na pochopenie. Ospravedlňujeme sa, že sú niektoré informácie neúplné, niekedy možno nie sú úplne presné.  Ak máte zdroje, z ktorých by sa dalo čerpať a mohli by viesť k doplneniu informácií o našej histórii, boli by sme Vám vďační. Fotografie, hlavne staršie, by boli vítané. Samozrejme, najviac informácií by malo byť na Obecnom úrade, takže táto výzva by mala smerovať hlavne tam, ale na druhej strane sa takáto iniciatíva zo známych príčin z Obecného úradu obce Macov dá ťažko očakávať. Nemáme "patent na rozum", nech sú tieto stránky o histórii obce Macov len začiatkom, podkladom pre zmapovanie našej vlastnej histórie. Nie je zámerom komentovať jednotlivé udalosti, ide o to ich zaznamenať. Samozrejme, nejde len o údaje o počte obyvateľov, o tom, kto sa prisťahoval, kto sa odsťahoval, narodil, zomrel, čo sa v obci vybudovalo, ale ide aj o širší kontext, ide aj o zaznamenanie významných udalostí celospoločenského významu, ako sú napr. voľby, vojny, zmeny štátnych útvarov a pod.