Obdobie 1946 - 1989

1946

V r.1946 bola právne zrušená Viedenská arbitráž.

V máji sa uskutočnili parlamentné voľby. Na Slovensku voľby vyhrala Demokratická strana, v Čechách Komunistická strana, ktorá získala najviac mandátov
v Národnom zhromaždení Československej republiky.

19.6.1946 bol za prezidenta Československej republiky zvolený dr. Edvard Beneš.


1948

30.mája 1948 sa uskutočnili parlamentné voľby. Jednotná kandidátka Národného frontu získala 89,2 % hlasov. 2.júna 1948 abdikoval prezident dr.
Edvard Beneš. 14. júna 1948 zvolil parlament nového prezidenta, ktorým sa stal Klement Gottwald. Predsedom vlády sa stal Antonín Zápotocký.

V r.1948 žilo v obci 256 obyvateľov.

ManželomBožene a Josefovi Kytlicovým sa narodila dcéra Libuše.

Zomrela pani Marie Burianová vo veku 64 rokov.

Tragicky zahynul p. Milan Chudý (dopravná nehoda).

Do obce sa prisťahovali pravdepodobne v tomto roku pani Prosingerová a pani Černá, ktoré bývali u rodiny Josefa Krejčího. Ďalej manželia Dorotta
a Peter Chudý so svojimi deťmi Milanom, Pavlom a Emíliou.


1951

Koncom júna bol zatknutý Josef Kytlica. Bol neskor odsúdený okresným súdom v Šamoríne ako "sabotér a buržoázny element" k trojročnému odňatiu slobody a bol mu skonfiškovaný majetok. V júli boli zatknutí a do vyšetrovacej vazby v Bratislave prevezení Josef Linhart ml., Josef Krejčía Stanislav Vojáček st. ako "sabotéri kolektivizácie a triedni nepriatelia". Skonfiškované bolo aj hospodárstvo pani Mrhálkovej. Vladislav Mrhálek, jej syn v tej dobe v rámci vojenskej služby pracoval v uholných baniach v Ostrave. Na prelome novembra a decembra 1951 boli z vyšetrovacej vazby prepustení Stanislav Vojáček, Josef Linhart ml. a Josef Krejčí. Po žatve s jednotlivými hospodármi, ktorým ešte nebol skonfiškovaný majetok, boli uzatvorené nájomné zmluvy. Tieto nájomné zmluvy boli uzatvorené so Štátnym majetkom na dobu neurčitú a bez nárokov na nájomné. Správcom vytvoreného oddelenia Štátneho majetku v Macove bol menovaný p. Jáger, ktorý dovtedy pracoval v Štátnom majetku Blatná na Ostrove. Byt mu bol pridelený v nehnuteľnosti, v ktorej povodne bývala rodina Kytlicova. Vedúcim živočíšnej výroby sa stal syn predsedu MNV Bélu Miklosa - Ladislav.

1957

K rodine Nevrlých sa prisťahoval p. Daněk, otec pani Nevrlej.

1963

Zomrela pani Anna Nevrlá.

1965

Zomrel pán Daněk.

1979

Zomrel pán Jan Nevrlý.