Obdobie od r. 1939 - 1945

O vojnových rokoch, o živote v Macove za druhej svetovej vojny, nevieme takmer nič. Pracujeme na získaní aspoň základných informácií. Akonáhle budeme mať čo len kusé informácie, zaradíme ich na túto podstránku, do tejto kapitoly dejín Macova.


1940

V tomto roku údajne v obci žilo 239 obyvateľov. Zomrel pán Lelkes Péter vo veku 73 rokov.

Od r. 1940 bol starostom obce pán Mihály Fulajtár.


1941

Zomrela Bors Anna vo veku 27 rokov.


1942

Zomrela pani Fulajtár Mária vo veku 68 rokov a pani Elek Gizela, rodená Szakál vo veku 56 rokov.


1943

Zomrel pán Bors János vo veku 60 rokov.

 

1944

Zomrel Bors Sándor vo veku 33 rokov.


1945

4.apríla
prešli cez Macov vojská 2.ukrajinského frontu, ktoré ten istý deň oslobodili Bratislavu. V rámci povojnového usporiadania pripadol Macov opať Československu. Začiatkom júna 1945 bolo prijaté nariadenie SNR, na základe ktorého vydalo Povereníctvo podohospodárstva a pozemkovej reformy 16.júna obežník, ktorým vyzvalo povodných slovenských a českých kolonistov prihlásiť sa o svoje práva na nehnuteľnosti do 30.septembra 1945. V priebehu r. 1945 a 1946 sa do obce vrátila časť kolonistov alebo ich potomkov. Boli to tieto rodiny a jednotlivci:


Linhart Josef
s manželkou Hedvikou a synmi Josefom a Jaroslavom a so sestrou pani Hedviky Linhartovej - Filoménou,   

Zezula Antonín
s manželkou Amáliou, rod. Němcovou a svojimi deťmi - Jiřím, Františkom a Ludmilou,

Marie Zezulová, rod.
Burianová so synmi Václavom a Jaroslavom

Zezula František st.

Obdržálek Rudolf s manželkou Bernardínou a deťmi

Kytlica Josef
s manželkou Boženou a synom Josefom /nar. 1944 v Čechách/

Kytlica Josef st. s manželkou Františkou (nevedno s kým ešte)

Voznica Jan

s deťmi Antonínom, Vincencom, Anežkou, Lenkou

Krejčí Josef
s manželkou Boženou a svojimi deťmi - Jurajom, Libušou a Boženou.

Vojáček Stanislav s manželkou Františkou a synmi Stanislavom a Milanom,

Marie Mrhálková so synom Ladislavom,

Král Josef st.

 s manželkou Janou

Král Karel

 s manželkou Mariou, dcérou Milušou a synom Svatoplukom

Albert Vladimír
s manželkou Františkou a dcérami Mariou a Boženou,

Němec František st.,

Hromada Karel
s manželkou Mariou, rod. Němcovou a synom Vlastimilom

Nevrlý Jan s manželkou
Annou Nevrlou a dcérou Stanislavou,

Kochol Ľudevít

Chmelař Antonín
s manželkou Mariou a deťmi - Františkom, Antonínom, Jindrou a Annou

Nevrátil sa do Macova rodiny Krála Josefa ml. a Ludvíka Buriana, Františka Němca ml.,
Rudolf Linhart a jednotlivci, ktorí v priebehu 2.svetovej vojny zomreli -
František Zezula ml., Jenovéfa Zezulová, Drahoslava Mrhálková, František
Mrhálek, pani Anna Kocholová (zomrela v Miloslavove v r. 1939).V júli prebehlo kolkovanie peňazí. Dňom 31.10. skončila platnosť starej vojnovej meny.

 Starosta obce p. Mihály Fulajtár bol odvolaný z funkcie. Okresný národný výbor v Šamoríne 20.6.1945 menoval p.Miklósa Bélu za dočasného komisára v obci Macov. Ešte v priebehu roku 1945 sa stal komisárom obce p. Karel Král.  4.10.1945 prebral pokladňu obce p. Antonín Zezula od p. Hurtony Jánosa.