Obec Macov v súčasnosti

Obec Macov

Malebná a počtom obyvateľov (podľa sčítania ľudu v r. 2011 - 237 obyvateľov) malá obec Macov sa nachádza juhovýchodne, asi 31 km od hlavného mesta Bratislavy, mimo hlavného ťahu Bratislava - Dunajská Streda. Teritoriálne patrí obec do okresu Dunajská Streda (15 km) a Trnavského samosprávneho kraja. Obec je jedinečná svojim národnostným zložením: Slováci - 40 %, Maďari - 39,2 %, Česi a Moraváci - 12,7 % (podľa údajov zo sčítania ľudu v r. 2011).

V súčasnosti sa obec rozvíja, pribúdajú nové obytné štvrte.


Prírodné zdroje

Katastrálne územie obce sa nachádza na Podunajskej nížine v centrálnej časti Žitného ostrova. Jedná sa o nížinnú, značne odlesnenú krajinu, v blízkosti ktorej sa však nachádzajú rieky Dunaj a Malý Dunaj a vyskytujú sa tu hodnotné územia lužných lesov. Takto riekami omývané rovinaté územie patrí k najúrodnejším oblastiam Slovenska. K atraktivite regiónu nepochybne prispieva krásne prostredie s množstvom termálnych kúpalísk s dobrým vybavením a službami. 

Zdroj:

1.) Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 2.časť

2.) Integrovaná stratégia rozvoja územia OZ Agroprameň